මෙම උපදෙස් අනුගමනය කරන්න

ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස register වන්න

1. පළමුව “Home” page ගොස් “Register” මත ක්ලික් කරන්න. 

2. අවශ්‍ය සියලු විස්තර පුරවන්න. Register වීමට වලංගු “Email Address” භාවිතා කරන්න. Username ලෙස ඔබගේ Email Address භාවිතා කළ හැකිය. (උදාහරණය: – johndoe11@gmail.com වෙනුවට johndoe11 පරිශීලක නාමය ලෙස භාවිතා කළ හැකිය)

3. ඔබගේ Account activate කළ යුතු බව දැන් ඔබට පෙනේ. මේ සඳහා, ඔබගේ Email Account ගොස් “Verification link” මත ක්ලික් කරන්න. ඔබට කිසියම් අපහසුතාව මුහුණ දීමට සිදුවුවහොත් කරුණාකර “WhatsApp Message” හෝ “Email” භාවිතා කර අප අමතන්න. 

4. ඔබට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය Class click කරන්න 

5. තෝරාගත් class සඳහා ලියාපදිංචි වීමට, “ADD TO CART” මත ක්ලික් කරන්න

6. තෝරාගත් පන්ති සඳහා ලියාපදිංචි වීමට, “VIEW CART” මත ක්ලික් කරන්න

7. දැන් ඔබ සිටින්නේ Cart පිටුවේ, දැන් ඔබ තෝරාගෙන ඇත්තේ කුමන පන්තිද සහ පන්ති සඳහා ඇතුළත් වීමට කොපමණ මුදලක් ගෙවිය යුතුද යන්න ඔබට දැකගත හැකිය. මඳක් පහළට යන්න, ඔබට Classes සඳහා ගෙවිය යුතු ආකාරය පිළිබඳ උපදෙස් දැකිය හැකිය. මෙම උපදෙස්  course page විස්තරයේ ද දැකිය හැකිය.

8. සියලු පියවර නිවැරදිව අනුගමනය කිරීමෙන් පසු ඔබ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස Register වී අවසන්. දැන් අවශ්‍ය තොරතුරු WhatsApp හරහා අප වෙත එවන්න. 

9. දැන් ඔබගේ ගිණුම activated නම් කරුණාකර login වන්න. ඔබ දැනටමත් login වී ඇත්නම්, නැවත login වීම අවශ්‍ය නොවේ

10. දැන් අප සමඟ Register වීමට භාවිතා කළ ඔබගේ “Username” සහ “Password” පුරවන්න

11. දැන් ඔබ Student ලෙස Login වී ඇත. පහත දැක්වෙන පරිදි ඔබ ඇතුළත් වී ඇති පන්ති මොනවාදැයි බැලීමට කරුණාකර Profile මත ක්ලික් කරන්න.

12. ඔබ enroll වී ඇත්තේ කුමන පන්තිදැයි දැන් ඔබට දැක ගත හැකිය. ඔබට access වීමට අවශ්‍ය පන්තිය තෝරන්න. 

13. දැන් පිටුවට පහළින් යන්න, එවිට ඔබට “Curriculum” සොයාගත හැකිය. Curriculum මත ක්ලික් කර එවිට ඔබට “Lessons” සොයාගත හැකිය. ඔබේ පන්තියට සුදුසු වේලාව වන විට lesson මත ක්ලික් කරන්න. Class content බැලීමට ඔබට ක්ලික් කළ යුතු “Lesson” දැන් ඔබට දැක ගත හැකිය. 

14. දැන් ඔබ සිටින්නේ Lesson පිටුවේ වන අතර ඔබට class content දැකිය හැකිය. මෙහිදී ඔබට Siyora ආයතනය විසින් ලබා දී ඇති Zoom link හෝ වීඩියෝ links දැකිය හැකිය.

15. සියෝරා සමඟ අපූරු අත්දැකීමක් ලබා ගන්න.

Open chat
Need Help?
Hello
May I Help You?